ПРИКАЗКАТА БЪЛГАРИЯ...

България заема площ 111 хил. кв. км в центъра на Балканския полуостров, южно от долната част на река Дунав. В нея се редуват четири сезона. Европейският  растителен и животински свят се намира тук на едно място. Земята на България е обработвана още от зората на човешката цивилизация.
ДА СЕ ПОТОПИМ в миналото и настоящето, в бита и нравите, в традициите и културата на нашия народ.

За да прочетете приказката, натиснете върху картинката

НОВИНИ